Jantar Wody Mineralne Spółka z ograniczoną  odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z funduszy europejskich pod tytułem „zwiększenie rozpoznawalności marki  jantar wody mineralne na rynkach międzynarodowych poprzez kontynuację działań promocyjnych w postaci targów i misji zagranicznych” w ramach programu operacyjnego inteligentny rozwój. Oś priorytetowa 3: „ wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach” działanie 3.3: „ wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw” poddziałanie 3.3.3: „ wsparcie mśp w promocji marek produktowych – go to brand.