Chcesz być zdrowy, młody, nie stroń nigdy od wody.

Leonardo da Vinci (1452–1519)