Fundusze Europejskie Program Regionalny

Firma „JANTAR” WODY MINERALNE sp. z o.o. realizuje projekt: Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych w procesie butelkowania kołobrzeskiej wody mineralnej, gwarantujących wprowadzenie nowych produktów na rynek przez firmę Jantar Wody Mineralne Sp. z o.o.
Cel projektu – wzrost poziomu innowacyjności oraz konkurencyjności firmy na poziom międzynarodowy. Potrzeba realizacji projektu w wynika z konieczności rozwoju
przedsiębiorstwa, budowy przewagi konkurencyjnej nad producentami zagranicznymi oraz krajowymi i jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku oraz zmiany zachodzące w świadomości klientów. 
Planowane efekty:  liczba wprowadzonych innowacji produktowych 2 szt., liczba wprowadzonych innowacji procesowych 2 szt. 
Wartość projektu: 1 453 000,00 zł netto. 
Wkład Funduszy Europejskich: 799 150,00 zł netto.